અનન્યા/080301/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

*

*   *   * *       *  *     *  *      **

*   *   * *     * *     *  *    **

*   *   * *     * *     *  *    **

તારી જો હાક સુણી કોઇ ના આવે,

તો તું એકલો જાને રે!

* * * અનન્યા/080301/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

Advertisements

One thought on “અનન્યા/080301/પ્રથમપૃષ્ઠ

 1. એકલો જાને રે …..

  તારી જો હાક સુણી કોઇ ના આવે, તો એકલો જાને રે!
  એકલો જાને, એકલો જાને, એકલો જાને રે! – તારી જો …

  જો સૌનાં મોં સિવાય
  ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! સૌનાં મોં સિવાય;
  જયારે સૌએ બેસે મોં ફેરવી, સૌએ ડરી જાય;
  ત્યારે હૈયું ખોલી, અરે તું મન મૂકી,
  તારાં મનનું ગાણું એકલો ગાને રે ! – તારી જો …

  જો સૌએ પાછાં જાય,
  ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! સૌએ પાછાં જાય;
  ત્યારેકાંટા રાને તારે લોહી નીગળતે ચરણે
  ભાઇ એકલો ધા ને રે ! – તારી જો …

  જયારે દીવો ન ધરે કોઇ,
  ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! દીવો ન ધરે કોઇ,
  જયારે ઘનઘેરી તુફાની રાતે, બાર વાસે તને જોઇ;
  ત્યારે આભની વીજે, તું સળગી જઇને
  સૌનો દીવો એકલો થાને રે ! – તારી જો …

  રવિન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુવાદ-મહાદેવભાઇ દેસાઇ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s