અનન્યા/080216/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનન્યા/080216/પ્રથમપૃષ્ઠ

અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે અનન્યાનો  આજ તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી, 2008નો અંક પૂર્ણ વિભાગો સાથે સમયસર પ્રગટ થઈ શકેલ નથી તો વાચકો ક્ષમા કરે!

ફિલ્મ-સિનેમા વિભાગમાં ગુજરાતી ઇન્ટરનેટ પર ફિલ્મ-સિનેમાના ઇતિહાસની રસપ્રદ શ્રેણી ( હપ્તો 16) રાબેતા મુજબ પ્રગટ થયેલ છે તેની નોંધ લેવા વિનંતી.

 આપના સહકારની અપેક્ષા. * * * અનન્યા/ /હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * * *    *   * *     * *     **    ** *    *   * *     * *     **    **

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s