અનન્યા/080105/ગુજરાતી નેટ જગત

*

.

અનન્યા/080105/ગુજરાતી નેટ જગત
ગુજરાતી નેટ જગતના બ્લોગ્સ પર વિચારધારાના પ્રવાહો રસપ્રદ બની રહ્યા છે. તાજેતરમાં કેટલાક બ્લોગ્સ પર પ્રગટ થતી પોસ્ટ્સમાં ચિંતનીય મુદ્દાઓ ઊભા થઈ રહ્યા છે. તેના પરની ચર્ચા વાચકોને આકર્ષી રહે છે.

આપ આ સર્વ ચિંતનીય લેખ શ્રી સુરેશભાઈ જાનીના “અંતરની વાણી”, શ્રી જુગલ કિશોરભાઈ વ્યાસના “પત્રમ્ પુષ્પમ્” તથા શ્રી હેમંત પુનેકરના “હેમકાવ્યો” બ્લોગ્સ પર વાંચી શકશો.

આપને ખાસ ભલામણ કરું છું. * * **
* * * અનન્યા/ 080105/ ગુજરાતી નેટ જગત/ હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s